Socialøkonomi Nordjylland er en frivillig, almennyttig forening for personer med interesse for socialøkonomi og socialt entreprenørskab samt virksomheder og organisationer, som arbejder indenfor området eller har interesse heri.

Foreningen har eksisteret siden 2012 og tegnes af et forretningsudvalg bestående af 4-6 medlemsrepræsentanter