SOM FORENING KAN DU ROLIGT REGNE MED AT VI GØR ALT HVAD VI KAN FOR AT…

> Udbrede kendskabet til socialøkonomi

> Netværk mellem socialøkonomiske virksomheder og øvrig erhvervsliv

> Udveksling af erfaringer og ideer

> Støtte med råd og vejledning

> Præsentere ny viden inden for social innovation og entreprenørskab

> Afholde 4 – 5 årlige netværksmøder