Socialøkonomi

Hvad er socialøkonomi

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis primære formål er at skabe samfundsmæssig værdi; socialt, beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt og/eller kulturelt.

Det er virksomheder, der tjener almenvellet og fremmer aktivt medborgerskab. Det gør de med en tilgang, hvor forretning er et middel og ikke det endelige mål, hvor medarbejdere, kunder og interessenter inddrages, og hvor det økonomiske overskud primært anvendes til at fremme virksomhedens sociale formål

Kilde: Kooperationen

Socialøkonomi en del af bæredygtig udvikling

Visionen og missionen i den enkelte virksomhed kan være vidt forskellig, men overordnet bidrager de socialøkonomiske virksomheder til tre vigtige områder:

  1. Håndterer sociale problemer hos den enkelte og i vores samfund – fx en vej til at få udsatte borgere med i et arbejdsfællesskab.
  2. Hjælper med at løse de rekrutteringsudfordringer, der er i den offentlige sektor. De kan både være en trædesten/ et opkvalificeringssted til videre arbejde i almindelige virksomheder og kan rådgive kommuner og virksomheder om måder at etablere en rummelig arbejdsplads.
  3. Er en vigtig del af det danske erhvervsliv, der generelt bidrager til omsætning og vækst i samfundet.

Officielle kriterier

For at blive godkendt som Socialøkonomisk Virksomhed skal følgende krav opfyldes:

Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.

Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.

Uafhængighed af det offentlige: Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

Inddragende og ansvarlig ledelse: Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.

Social overskudshåndtering: Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

Kilde: Sociale Entreprenører Danmark

Poesi og græsrodsbaserede bestræbelser

”Fra de tusind blomster til en målrettet udvikling mod en systemorienteret beskæftigelsesindsats”.

Sådan lyder beskrivelsen af socialøkonomi fra Ove Kaj Pedersen, politolog og professor emeritus i komparativ politisk økonomi. Han ser, at det drejer sig om mere eller mindre græsrodsbaserede bestræbelser på at få udsatte og utilpassede medborgere med i meningsfyldte aktiviteter og i nogen grad støttet af offentlige forsøgsmidler (SUM – Socialministeriets Udviklings Midler) til “at skaffe flest mulige soldater i den globale konkurrencekamp”.

Kilde: Ove Kaj Pedersen i ”Konkurrencestaten”. (Hans Reitzel 2011)