“Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis primære formål er at skabe samfundsmæssig værdi; socialt, beskæftigelsesmæssigt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt og/eller kulturelt.

Det er virksomheder, der tjener almenvellet og fremmer aktivt medborgerskab. Det gør de med en tilgang, hvor forretning er et middel og ikke det endelige mål, hvor medarbejdere, kunder og interessenter inddrages, og hvor det økonomiske overskud primært anvendes til at fremme virksomhedens sociale formål”

Kilde: Kooperationen

Socialøkonomi en del af den bæredygtige udvikling

Visionen og missionen i den enkelte virksomhed kan være vidt forskellig, men overordnet bidrager de socialøkonomiske virksomheder til tre vigtige områder:

  • Håndterer sociale problemer hos den enkelte og i vores samfund – fx en vej til at få udsatte borgere med i et arbejdsfællesskab
  • Hjælper med at løse de rekrutteringsudfordringer, der er i den offentlige sektor. De kan både være en trædesten/ et opkvalificeringssted til videre arbejde i almindelige virksomheder og kan rådgive kommuner og virksomheder om måder at etablere en rummelig arbejdsplads
  • Er en vigtig del af det danske erhvervsliv, der generelt bidrager til omsætning og vækst i samfundet

Officielle kriterier for at kunne kalde sig socialøkonomisk virksomhed

For at blive godkendt som Socialøkonomisk Virksomhed skal følgende fem krav opfyldes:

Socialt formål

Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab

Væsentlig erhvervsdrift

Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning

Uafhængighed af det offentlige

Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden

Inddragende og ansvarlig ledelse

Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse

Social overskudshåndtering

Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer

Kilde: Sociale Entreprenører Danmark