S.E.P Nord
Huset Venture Nordjylland
Råt & Godt
S.E.P Nord
NordVirk
Huset Venture Nordjylland
Huset Venture Nordjylland
Råt & Godt
Råt & Godt
previous arrow
next arrow

Foreningen Socialøkonomi Nordjylland har siden 2012 været ramme for erfarings- og ideudveksling blandt socialøkomiske virksomheder og sociale og kulturelle projekter i regionen.

Foreningen var i 2020 tæt på opløsning, men er nu 2021 genopstået som et fællesråd under Kooperationen og med nye vedtægter, hvor der lægges op til at inddrage bæredygtighed og grøn omstilling, ligesom der også vil blive lagt vægt på at udvikle socialøkonomien i retning af FN´s bæredygtighedsmål.
Socialøkonomi er et rummeligt begreb, der spænder over ret forskellige virksomheder og projekter.

I den ene ende businessorienterede virksomheder med formel registrering (RSV) og i den anden ende mere sociale eller kulturelle projekter, og nogle er baseret på et samspil med et lokalsamfund.

I foreningen satses der på en bred debat med vægt på respekt og gensidig inspiration også i et samarbejde med det nordjyske erhvervsliv og forsknings- og undervisningsmiljøer i og udenfor regionen.

Grav hvor du står
Vi står over for store klimaudfordringer, og store globale politiske og økonomiske spændinger, som man kan føle sig afmægtig overfor, men handlemuligheder er der lokalt og små bidrag tæller også. Så meld jer ind i foreningen og giv dit bidrag til at få udviklet bæredygtige arbejdspladser, og sociale og kulturelle miljøer, der kan give udsatte mennesker en chance for godt liv.

S.E.P Nord

Foreningen Socialøkonomi Nordjylland:

 

 • Arbejder for at udbrede kendskabet til socialøkonomi
 • Er et netværk for udveksling af erfaringer og ideer mellem socialøkonomiske virksomheder
 • Støtter socialøkonomiske iværksættere med råd og vejledning
 • Afholder 4 – 5 årlige netværksmøder, hvor der præsenteres nyt på området social innovation og socialt entreprenørskab – gerne med en ekstern oplægsholder
 • Afholder generalforsamling hvert år i maj måned

Foreningen er åben for alle.

 

 • Nordjyske socialøkonomiske virksomheder
 • Socialøkonomiske iværksættere
 • Enkeltpersoner med interesse for området
 • Repræsentanter for de nordjyske uddannelsesinstitutioner
 • Kommunale medarbejdere
 • Politikere fra EU-parlamentet, Folketinget og byrådene
 • Geografisk har vi mødedeltagere, som kommer fra et stort område fra Skagen til Viborg