Bliv medlem

Virksomheder, organisationer og privatpersoner, der støtter op om foreningens formål, kan blive medlem af Foreningen Socialøkonomi Nordjylland.

Der opkræves kontingent for medlemskabet. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt.

Et års kontingent koster kr. 100,- for enkeltpersoner  og kr. 500,- for  virksomheder, kommuner og foreninger.

Kontingentet opkræves 1 gang årligt

Kontakt kasserer Carl Christensen carlchr7@gmail.com

Kooperation