En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der på én gang tjener penge på almindelige markedsvilkår og skaber positiv social forandring for samfundet. Nogle socialøkonomiske virksomheder bruger overskuddet til at skabe beskæftigelse for udsatte, mens andre finder svar på udfordringer indenfor miljø og sundhed.

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige sektorden private sektor og civilsamfundet. Socialøkonomiske virksomheder adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. På den anden side adskiller de sig fra eksempelvis frivillige organisationer, fordi de primært anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring.

For at kunne betegnes som socialøkonomisk virksomhed skal følgende kriterier opfyldes:

  1. Socialt formål – Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.
  2. Væsentlig erhvervsdrift – Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
  3. Uafhængighed af det offentlige – Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
  4. Inddragende og ansvarlig ledelse – Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.
  5. Social overskudshåndtering – Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

Hvis en virksomhed opfylder kriterierne er det muligt at blive registreret som en socialøkonomisk virksomhed af Erhvervsstyrelsen, som giver forbrugerne vished om, at virksomheden er en socialøkonomisk virksomhed. Kun registrerede virksomheder må benyttet betegnelsen socialøkonomisk virksomhed.

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi

Købsmandsgården Skovsgård