Kræfterne bag foreningen har siden efteråret 2020 arbejdet på en model, hvor foreningen genetableres i form af et nordjysk fællesråd under Kooperationen.

Vi bliver dermed en del af et stort landsdækkende netværk, og vil få både den power og de fordele som Kooperationen kan bidrage med f.eks. ift. afholdelse af interessante arrangementer, input og inspiration fra resten af Danmark, politisk talerør og sekretariatsbistand m.m.

Den ”nye” Foreningen Socialøkonomi Nordjylland” ønsker at samarbejde med alle, der vil bidrage til udbredelsen af socialt og miljømæssigt bæredygtige forretningsmodeller i det nordjyske.

Alle med interesse i socialøkonomi, som vil støtte op om ”genfødslen” af Socialøkonomi Nordjylland og de nye rammer for foreningen er derfor meget velkomne til generalforsamling onsdag den 26. maj 2021 kl. 16-18 i Huset Venture Nordjylland, Kystvejen 50c, Nørresundby

Af hensyn til forplejning og Corona-foranstaltninger er tilmelding nødvendig: til carlchr7@gmail.com senest d. 21. maj 2021