Dome

Vi arbejder for…

> Udbrede kendskabet til socialøkonomi

> Skabe netværk mellem socialøkonomiske virksomheder

> Udveksling af erfaringer og ideer

> Støtte med råd og vejledning

> Præsentere ny viden inden for social innovation og entreprenørskab

> Afholde 4 – 5 år årlige netværksmøder

SØV iværksætteri