Arrangement

Med en tilknytning til Kooperationen er foreningen blevet en del af et stort landsdækkende netværk, og vi ser frem til samarbejdet og de fordele, som netværket kan bidrage med f.eks. ift. afholdelse af interessante arrangementer, input og inspiration fra resten af Danmark, politisk talerør og sekretariatsbistand m.m. Formålet med det hele er, at gøre os klogere og stærkere sammen.

Foreningens nye bestyrelse er konstitueret og har lagt følgende plan for de kommende aktiviteter:

11. november: lancering af ny hjemmeside og markering af Social Enterprise Day 2021 blandt foreningens medlemmer

17. februar 2022: Temamøde med oplæg fra projekt ”Rummelig Genstart” om potentialer og muligheder i samarbejde/partnerskaber mellem ordinære og socialøkonomiske virksomheder. Nærmere info følger asap.

Forår 2022: Medlemsmøde hos en af foreningens SØV-virksomheder med aktuelt tema (pt. arbejdes der med arbejdstitel omkring samarbejdet med kommuner) samt inspiration/erfaringsudveksling + networking

Maj 2022: Årsmøde og generalforsamling

Vi arbejder også på at tilbyde en ”Tour de Socialøkonomi”  – En inspirationstur til socialøkonomiske virksomheder andre steder i landet.

Der tages forbehold for ændringer som følge af praktiske årsager, forsamlingsforbud osv.