Special Minds

Special Minds

Kofoedsskole

Kofoedsskole

Råt&Godt

Råt&Godt

Nyhedsmail

Foreningen Socialøkonomi, Nordjylland indkalder hermed til inspirerende sommermøde og generalforsamling


Mandag den 20. maj 2019 i Café Smile, Umanakvej 25, 9210 Aalborg SØ (i ”pyramiden”)

Program:

 • 15.00 Velkomst ved Socialøkonomi Nordjylland
 • 15.05 Kan socialøkonomi være ramme om meningsfyldte tilbud til samfundets mest udsatte medborgere? Oplæg ved Søren Jensen, leder af Café Parasollen
 • 15.45 Præsentation af Café Smile og erfaringer omkring opstart af Socialøkonomisk virksomhed, ved Stella RJ Kræmer, projektleder i Café Smile
 • 16.00 Generalforsamling for medlemmer af foreningen Socialøkonomi Nordjylland*
 • 17.00 Afrunding

Foreningen er vært ved kaffe/the og lidt sødt.

Tilmelding: via https://socialoekonominordjylland.nemtilmeld.dk/4/ senest den 15. maj

*Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig

Dagsorden til generalforsamling 2019, iht. vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forretningsudvalgets årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018
 4. Budget 2019
 5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter:
  • Formand: Dorte Kronborg, genopstiller
  • Næstformand: Orla Pedersen, genopstiller ikke
  • Kasserer: Carl Christensen, genopstiller
  • Sekretær/referent, Stella Kræmer, genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem, Laila Jensen, genopstiller ikke
 6. Drøftelse af foreningens fremtidige virke og eksistensberettigelse
  • Er der behov for en forening og hvilke emner/mærkesager/aktiviteter ønskes af medlemmerne?
  • Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med interesserede i at opstille til nyt Forretningsudvalg indstiller det nuværende Forretningsudvalg til nedlæggelse af foreningen – evt. til ændring af set-up, således at foreningen overgår til at være en regional underafdeling i foreningen Sociale Entreprenører i Danmark (SED). Hvis dette vedtages, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af foreningen, 12. juni 2019.
 7. Såfremt foreningen fortsætter i nuværende form, jf. pkt. 6, indstiller forretningsudvalget til en vedtægtsændring, således at vedtægternes §4 udvides med et pkt. der hedder ”Valg af revisor”
 8. Evt.

Foreningen Socialøkonomi Nordjylland:


 • Arbejder for at udbrede kendskabet til socialøkonomi
 • Er et netværk for udveksling af erfaringer og ideer mellem socialøkonomiske virksomheder
 • Støtter socialøkonomiske iværksættere med råd og vejledning
 • Afholder 4 – 5 årlige netværksmøder, hvor der præsenteres nyt på området social innovation og socialt entreprenørskab - gerne med en ekstern oplægsholder
 • Afholder generalforsamling hvert år i maj måned
 • Har ca. 60 medlemmer repræsenteret
 

Foreningen er åben for alle. • Nordjyske socialøkonomiske virksomheder
 • Socialøkonomiske iværksættere
 • Enkeltpersoner med interesse for området
 • Repræsentanter for de nordjyske uddannelsesinstitutioner
 • Kommunale medarbejdere
 • Politikere fra EU-parlamentet, Folketinget og byrådene
 • Geografisk har vi mødedeltagere, som kommer fra et stort område fra Skagen til Viborg