Special Minds

Special Minds

Kofoedsskole

Kofoedsskole

Råt&Godt

Råt&Godt

Nyhedsmail

Invitation til arrangement 14. marts 2019

Hvad er FN's verdensmål, hvorfor har vi dem og hvordan er de relevante for mig?

Disse spørgsmål kan du få besvaret ved at deltage i denne introduktion til FN's verdensmål.
Herudover vil vi se på, hvordan verdensmålene er relevante for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder, der i særlig grad har en forpligtigelse i forhold til at hjælpe med at indfri verdensmålene.

Læs mere på Facebook

Obs! Sæt X i kalenderen mandag den 20. maj kl. 15-17, hvor vi holder generalforsamling! - Nærmere info følger

Foreningen Socialøkonomi Nordjylland:


 • Arbejder for at udbrede kendskabet til socialøkonomi
 • Er et netværk for udveksling af erfaringer og ideer mellem socialøkonomiske virksomheder
 • Støtter socialøkonomiske iværksættere med råd og vejledning
 • Afholder 4 – 5 årlige netværksmøder, hvor der præsenteres nyt på området social innovation og socialt entreprenørskab - gerne med en ekstern oplægsholder
 • Afholder generalforsamling hvert år i maj måned
 • Har ca. 60 medlemmer repræsenteret
 

Foreningen er åben for alle. • Nordjyske socialøkonomiske virksomheder
 • Socialøkonomiske iværksættere
 • Enkeltpersoner med interesse for området
 • Repræsentanter for de nordjyske uddannelsesinstitutioner
 • Kommunale medarbejdere
 • Politikere fra EU-parlamentet, Folketinget og byrådene
 • Geografisk har vi mødedeltagere, som kommer fra et stort område fra Skagen til Viborg